програма за развитие на Северозападна България

Големи инфраструктурни проекти за близо 1,8 млрд. .лв. включва проектът на програмата за развитие на Северозападна България

"Програмата за целенасочена инвестиционна подкрепа за развитието на Северозападна България е структурирана в три раздела: "Съживена икономика", "Укрепен човешки ресурс" и "Инфраструктура и екология". По тези стратегически цели са разгледани 549 проекта за Северозападна България",

08 Декември 2015

Обратно нагоре ↑