пречиствателна станция

Променя се подходът на работа по наредбата за проектиране на пречиствателни станции

Няма да залагаме конкретни технически параметри, а ще посочим граници, в които проектантите да се вместват при проектиране на пречиствателни станции за отпадъчни води, каза министър Лиляна Павлова.

03 Декември 2012, 13:22

Страници