пречиствателна станция

Кабинетът предлага удължаване на срока за усвояване на средствата за пречистване на отпадни води

По проекта за пречистване на отпадъчни води в басейна на р. Марица се доизграждат пречиствателни станции в Стара Загора, Димитровград и Хасково и се прави рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежата в Димитровград.

20 Октомври 2009

Страници

Обратно нагоре ↑