пречиствателна станция

"Аурубис България" откри пречиствателна станция за дъждовни и повърхностни води на стойност 6.3 млн. евро

На 18 ноември в производствената база на "Аурубис България" бе представена новата пречиствателна станция за отпадъчни води от дъждовно-дренажната канализация на промишлената площадка на компанията...

24 Ноември 2014, 13:13

Страници