пречистване на води

Тенденциите при градските отпадъчни води се развиват в правилната посока

Събираемостта е на много високо ниво, като 15 държави членки събират 100% от общото си количество замърсена вода. Всички са запазили или са подобрили предишните си резултати, въпреки че степента на съответствие остава под 30% в България, Кипър, Естония, Латвия и Словения.

07 Август 2013, 15:30

Страници