прединвестиционно проучване

Две са отворените ценови оферти за прединвестиционно проучване за изграждане на трета лента на път II-86 Асеновград – Смолян

Целта е да се определят участъците, в които е възможно да бъде изградена допълнителна лента за движение на тежкотоварни автомобили

14 Октомври 2015, 14:32