полигон Ново село

Завърши реконструкцията на моста над р. Мараш на път I-7, край полигона "Ново село"

Проектът се финансира от Въоръжените сили на Съединените американски щати по Техническо споразумение между Агенция "Пътна инфраструктура", Министерството на отбраната и Европейското командване на Въоръжените сили на САЩ.

29 Юни 2017

Обратно нагоре ↑