Пловдив

Изграждат нова подстанция в Пловдив за 7 200 000 лв. без ДДС и 3-годишен срок

Подстанцията е 110/20кV Тракия (Евмолпия), разделена е на 5 позиции. Оферти се подават до 11 септември 2017 г. Процедурата е двустепенна - покани за търг или участие на изпраните кандидати се изпращат до 11 октомври 2017 г.

10 Август 2017, 11:21

Страници