Плевен

Готов е проектът за новото тролейбусно депо в Плевен

Готов е проектът за новото тролейбусно депо в Плевен. Експертният съвет по устройство на територията към община Плевен одобри преди дни работните проекти, изготвени от ДЗЗД "Обединение Стройдепо" с управител Дарио Стоев и ръководител на екипа инж. Ахмед Салиев.

16 Март 2015

Страници

Обратно нагоре ↑