план

План за сърцето на София

Предложеният проект за ПУП на историческия център на града предвижда високо строителство, подземни паркинги, но не и велоалеи.

17 Юли 2013, 08:53

Страници