План за устойчива градска мобилност

Общинският съвет в Плевен прие план за устойчива градска мобилност до 2025 г.

Общинският съвет в Плевен одобри на последното си заседание План за устойчива градска мобилност на Плевен за периода 2015 - 2025 г. на община Плевен. Документът стана факт в изпълнението на Проект "BUMP – Планове за устойчива градска мобилност", финансиран от Хоризонтална програма "Интелигентна енергия - Европа"

04 Август 2015

Обратно нагоре ↑