Пазарджик

Холсим придоби кариера в Пазарджик

С придобиването на "Врис" ООД "Холсим" си осигурява достъп до нов пазар, както и възможност да утвърди позициите си на пазарите на инертни материали в София и Пловдив.

18 Февруари 2010

Страници

Обратно нагоре ↑