офис площи

Необходими са критерии за класифициране на офис сградите

Критериите за класификация на офис сградите – крас А, В или С, е съвкупност от изисквания за конструктивност, довеждаща инфраструктура, осветеност, циркулация на въздуха и други елементи. Това каза арх. Радомир Серафимов,по време на дискусия "Инвестиции в офис сгради", част от годишната конференция "Инвестиции и строителство на офис и административни сгради 2015"

17 Април 2015, 10:42

Страници