ОУП

Данните на 6 действащи ОУП на общини ще бъдат интегрирани в прототипна уеб базирана система

Министерството на инвестиционното проектиране обяви поръчка за разработване на национален регистър на плановите документи в областта на устройството на територията по проект "Развитие на електронното управление чрез изграждане на национален регистър на плановите документи в областта на устройството на територията". Финансирането е по оперативна програма "Административен капацитет".

21 Юли 2014, 12:56

Страници