отпадъци

Столична община обявява търгове за завода за отпадъци

През следващата седмица ще стартират процедури по Закона за обществени поръчки за избор на изпълнител и за консултант за инсталициите за компостиране на отпадъци и за механично-биологичното им третиране.

10 Септември 2009

Страници

Обратно нагоре ↑