ОП "Региони в растеж" 2014-2020

Създават се 3 фонда за градско развитие по ОПРР - София, Северна България и Южна България

Министър Лиляна Павлова обясни, че във фондовете за градско развитие ще има две кредитни линии за проекти - за градско развитие и за туристически обекти. Стартовият капитал за Южна България е 95 млн. лв., като може да достигне 200 млн. лв. с финансиране от банковия и финансовия сектор.

12 Септември 2016

Страници

Обратно нагоре ↑