ОП Региони в растеж 2014-2020

Устойчивото градско развитие

Балансираното териториално развитие е основната цел, чрез която ще се постигне укрепване на йерархична система на градските центрове с национално и регионално значениe. Повече за настоящите градски проекти четете в първия за годината брой на в. "Строителство Градът".

12 Януари 2015

Страници

Обратно нагоре ↑