ОП Околна среда

Панагюрище е с подновена ВиК мрежа и модерна Пречиствателна станция за 56,6 млн. лв.

Почти на финал е и проектът за изграждане на регионална система за управление на отпадъците на стойност близо 17 млн. лв. по ОП "Околна среда", който напълно ще гарантира спазването на всички европейски екологични изисквания

10 Август 2015

Страници

Обратно нагоре ↑