ОПРР

Големи надлъжни наклони и 20 серпантини по пътя Враца – пещера "Леденика"

Експертен съвет одобри първия етап от проект за път III-1002 "Враца - пещера "Леденика" участък от км 0+160 до км 17+588. Той е част от група проекти, с които ще се кандидатства за финансиране по ОП"Региони в растеж".

20 Януари 2016, 15:08

Страници