ОПРР

Целенасочена инвестиционна политика и устойчиво развитие е бъдещето на българските градове ще се обсъжда на ФОРУМ ГРАДЪТ 2016

Перспективите за развитие ще се дискутират по време на ФОРУМ ГРАДЪТ. Достъпът е безплатен за членове на КАБ, САБ, КИИП, БАВ, БААИК и студенти, като е нужно да се регистрират на имейл events@thecitymedia.bg

13 Октомври 2016

Страници

Обратно нагоре ↑