ОПРР

Деница Николова: "Балансираното развитие на регионите е в нашия фокус"

2017 г. с фокус да се одобрят и стартират проектите по ОП "Региони врастеж". Досега около 85% от ресурса на програмата е обявен към бенефициентити. Това обяви Деница Николова, зам--министър на МРРБ и ръководител на УО на ОПРР при откриването на ФОРУМ ГРАДЪТ 2016, който се провежда днес в София.

19 Октомври 2016, 18:28

Страници