ОПРР

Регионалните ПИП включват изготвяне на апликации за населени места над 10 хил. жители

Панел 4: Екологична инфраструктура България - води и отпадъци. Стратегия за реформи във ВиК сектора. Предизвикателства при реализирането на приоритетните проекти в програмен период 2007 - 2013. Предизвикателства при проектите в ОП "Околна среда" и ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020. Актуални проекти - добри практики

30 Март 2015

Страници

Обратно нагоре ↑