ОПОС

Държавна комисия прие ПСОВ Кърджали, част от проект за 29 млн. лв.

Държавна приемателна комисия подписа протокол образец 16,прие и установи годността за ползване на строеж "Интегриран Воден Проект за гр.Кърджали. Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационната мрежа".

18 Август 2015, 12:12

Страници