Оперативна програма Околна среда ОПОС

40 пречиствателни станции, 8 депа за отпадъци и 2516 км ВиК мрежа са изградени по ОПОС 2007-2013

Сключените договори за безвъзмездна помощ към 24 септември са за 4.136 млрд. лева или 121.56%.Плащанията са за над 3.178 млрд. лева или 93.39%. Изпълнени са 218 проекта с усвоени 429 млн. лева, изпълняват се 226 проекта. Рискови са 13 проекта.

28 Септември 2015

Страници

Обратно нагоре ↑