околна среда

През 2014 г. са заделени 239 млн. евро за проекти по околна среда

Европейската комисия отправи първата покана за представяне на предложения по програмата LIFE за финансиране на проекти в областта на околната среда.- От началото на програмата през 1992 г. досега са финансирани 4000 проекта.

25 Юни 2014, 17:30

Страници