одит за пътна безопасност

Декларация на участниците във втората национална конференция:"Безопасна пътна инфраструктура"

В декларацията се настоява за: превенция, минимизиране на рисковите фактори, поставяне на надписи на пешеходните пътеки "Погледни наляво", обезопасяване на крайпътното пространство, ограничаване на челните удари, приемане на европейската стратегия "Визия нула", разширяване на обхвата на пътните одити.

13 Май 2016, 11:03