Общинско предприятие Център за градска мобилност

През новия програмен период очакваме и нови дейности

Гражданите все още не могат да видят много неща, видим е пълният обем на Интелигентната транспортна система и на системата за управление на масовия градски транспорт. Центърът за градска мобилност е рожба на проекта "Интегриран градски транспорт". Още в хода на предпроектното проучване се заражда идеята да се обособи звено Център за градска мобилност, което да осъществява управлението, контрола върху масовия градски транспорт, мобилността, паркирането.

08 Юни 2015

Обратно нагоре ↑