Община Плевен

Община Плевен е с проектна готовност до 2020 година

Създадена е институционална готовност за успешно участие на Община Плевен с проекти в изпълнението на Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. Идентифицирани и формулирани са конкретните инвестиционни намерения на местната общност за постигане на желаната промяна, във връзка с реализацията на Плана за развитие на община Плевен 2014 - 2020 г.

23 Декември 2015

Страници

Обратно нагоре ↑