община Кърджали

Проекти за над 24 млн. лв. за подобряване на градската среда и уличната мрежа подготви община Кърджали

Те са насочени към въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, ремонт и реконструкция на улична мрежа, модернизиране на сградния фонд на учебни заведения и културни институции в града

20 Ноември 2015

Страници

Обратно нагоре ↑