Община Дупница

Община Дупница стартира тръжна процедура по проекта за Интегриран градски транспорт

Предвижда се ремонт на част от уличната мрежа, изграждане на светофрна уредба на едно от най-натоварените кръстовища, нова автобусна линия с 13 спирки, както и сервизна база за 4061719.21 лв. без ДДС

14 Юни 2017, 11:47