обществена поръчка

През 2009 г. изработват на план за управление на защитена местност "Кайлъка"

Целта на плана, е да се подобри опазването, стопанисването и поддържането на природната забележителност в съответствие с действащото законодателство. С него ще се определят и специфичните проблеми на територията и необходимите мерки за тяхното решаване.

24 Ноември 2008, 12:43

Страници