образование

Стратегия предвижда изграждане на високоскоростна оптична мрежа и прилагане на ИКТ в училища, университети и научни центрове

Планирано е в поне 50% от сградите да бъде осигурена безжична мрежа. Целта е да се използват интегрирани услуги, свързани с комуникация, онлайн обмен на документи и бази данни, мултимедийни файлове и др.

02 Юли 2014, 14:24

Страници