нормативни разпоредби

Подготвят се нови изисквания при издаване на разрешително за строеж за четвърта и пета категория строежи

Промените в Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти ще уеднаквят критериите за обем и съдържание на проектната документация, която е необходима на общинските администрации за издаване на разрешение за строеж.

11 Октомври 2014

Обратно нагоре ↑