Николина Чапанова

Ремонтират 9 км от път ІІ-57 Стара Загора - Раднево за 6.3 млн.лв. по ОПРР

Проектът за лот 1б се финансира чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет чрез ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. По програмата се ремонтират още 30 км от същия път между Стара Загора и Раднево, включени в лот 1а.

03 Април 2018

Обратно нагоре ↑