недвижимо културно наследство

Обявиха конкурс за директор на НИНКН

Министерството на културата обяви конкурс за директор на Националния институт за недвижимо културно наследство. От кандидатите се изисква висше образование - магистър по архитектура или урбанизъм, минимум...

14 Януари 2019

Страници

Обратно нагоре ↑