Небет тепе

Коригират проекта за Небет тепе в Пловдив

До две седмици забележките на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) за проекта „По крепостните стени на Филипопол“ да бъдат отстранени и проектът да получи положително становище...

03 Февруари 2022

Обратно нагоре ↑