Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Облекчават се процедурите за участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Правителството направи промени в ПМС 18/2015, касаещи условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й

04 Май 2015

Страници

Обратно нагоре ↑