Национална компания "Железопътна инфраструктура" НКЖИ

Обновяването на жп гара Бургас може да завърши до края на годината

Проектът за "Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа" включва рехабилитация на приемното здание на гарата, перонните настилки на първи, втори и трети перони и перонните навеси на първи и втори перони, както и на стрелочните кабини на гаровия комплекс

13 Октомври 2015

Страници

Обратно нагоре ↑