Национална компания "Железопътна инфраструктура" НКЖИ

НКЖИ преразглежда проекта за Интермодален терминал на Русе

Интермодалният терминал на Русе е един от важните проекти, който бе заложен за финансиране по ос 3 на ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020.Национална компания "Железопътна инфраструктура...

10 Октомври 2016

Страници

Обратно нагоре ↑