музеи

Видин и Калафат подготвят три проекта за трансгранично сътрудничество по програма Interreg V-A

Бюджетът на Община Видин по трите проектни предложения е над 10 млн. евро. Проектите са за подобряване на трансграничните връзки с Дунав мост 2 и свързаната TEN-T инфраструктура, за реконструкция на сградите на музеите "Конака" във Видин и "Маринку" в Калафат, и реставрация и на видинската крепост "Калето"

03 Юли 2015, 13:41