МС 6

"Форум ГРАДЪТ"- Инж. Христо Грозданов, "Трейс Груп Холд": Всяко решение за МС 5 е съобразено с нивото на Перловска река. Завършваме МС 5 и 6 през лятото на 2019 г.

И МС 6 , и МС 8 са разположени на ключови места в София и това изисква много стриктна организация при планиране на доставките на материали и механизация. Точно преди МС 6 ще бъде извадена тунелопробивната машина.

27 Октомври 2017

Обратно нагоре ↑