МРРБ

ГД "Управление на териториалното сътрудничество" в МРРБ получи акредитация за Управляващ орган на три програми за трансгранично сътрудничество

Програмите са с общ бюджет от 83,2 милиона евро и имат за цел да подпомогнат развитието на трансграничните региони с Турция, Сърбия и Македония

16 Август 2016

Страници

Обратно нагоре ↑