многофункционална спортна зала

Строят новия спортен център в град Вършец

"Колистратов Груп" започна строителството на новия Многофункционален спортен център в курортното градче. Стойността на проекта е 5,8 млн. лв и се финансират по ПРСР

07 Април 2015, 12:19

Страници