Министерство на околната среда и водите МОСВ

МОСВ настоява за алтернативни технологии за "Бургас - Александруполис"

При изготвянето на ОВОС на проекта специално внимание ще бъде обърнато на наличието на много влажни зони в района на Бургаския залив, които са защитени по няколко международни конвенции и директиви.

09 Декември 2009

Страници

Обратно нагоре ↑