Министерство на здравеопазването МЗ

Решение за строеж или оборудване на спешни медицински центрове има в Търговище, Шумен, Девня, Кюстендил и други общини

Проектът е част от обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването в системата на спешната помощ на територията на цялата страна, който министерството на здравеопазването ще изпълни със средства по ОП "Региони в растеж" 2014- 2020. През пролетта на 2018г. трябва да бъде завършено строителството на всички нови ЦСМП в страната.

29 Ноември 2016

Обратно нагоре ↑