Министерски съвет

Кабинетът одобри националната пространствена схема до 2025 г.

Това е първият по рода си документ за устройство на територията през последните три десетилетия, който обхваща цялата страна и се разработва в условията на възстановена собственост върху земята и горите във всичките й форми.

20 Декември 2012

Страници

Обратно нагоре ↑