механично-биологично третиране на отпадъци

Екологични обекти по програма "Околна среда"

Заработи модерна инсталация за биологично третиране на зелени и биоразградими отпадъци В ход е изпълнението на инженеринга на регионалната система за управление на отпадъците във Велико Търново Приключва изграждането на депото в Братово Приключи изграждането на новата канализационна и водопроводна мрежа в столичния жк "Люлин" Стартира изграждането на биологичното стъпало на ПСОВ - Шумен и др.

19 Януари 2015

Обратно нагоре ↑