метро

"Форум ГРАДЪТ 2017"-Инж.Климент Иванов, "Станилов" ЕООД: Завършихме 60% от МС 10-III. Подземните води са на 6-9 м и напорът в дъното на станцията е много голям

"Станилов" ЕООД изпълнява МС 10 и е партньор в Обединение "Метробилд Център" изпълнител на лот 2, етап 1 от трети метродиаметър. Климент Иванов е началник на група строителни обекти в "Станилов"ЕООД. Компанията е партньор и в обединение "Метробилд Запад", изпълнител на лот 1, етап 2 от трети метродиаметър - в "Овча купел"

27 Октомври 2017, 14:14

Страници