Мексико

Eлектрически автобуси в транспортните схеми на големите градове в Европа, Китай, Мексико, Израел

В света вече гъмжи от производители на електробуси с технологии, базирани на ултракондензатори или батерииВ момента производителите на ултракондензатори са 30, от тях над 25 са с приложение в транспортния сектор.Четете в сп. "Градът Инфраструктура", бр. 5/2017.

14 Ноември 2017

Обратно нагоре ↑