междусистемна газова връзка

Инфраструктурата - приоритет на Съвета за развитие

Шест приоритета изведе Съветът за развитие, пет от тях са на МРРБ и ще получат държавно гарантирани заеми през 2016 г.: АМ"Хемус" от Ябланица до път А-2; "Европейски транспортни коридори"; които включват 350 км магистрали и скоростни отсечки; ремонт на мостове и рехабилитация на пътища ІІІ клас;язовир "Нейковци" и пречиствателна станция; развитие на кадастъра.

13 Октомври 2015

Страници

Обратно нагоре ↑